Geschiedenis

Kunstwegen is gestart in 2000. Op 21 juni van dat jaar verrichtte destijds Koningin Beatrix de openingshandeling. Aan Nederlandse zijde was Kunstwegen een voortzetting van het project Kunstlijn, een route met kunstwerken op de 11 stations langs de spoorlijn Zwolle-Emmen. Bij de start in 2000 bestond de Kunstwegen-route uit 64 werken verspreid over een lengte van 132 kilometer tussen Nordhorn en Zwolle.

Aan Duitse zijde waren in de voorgaande ruim twintig jaar in en om Nordhorn circa 30 kunstwerken van vooraanstaande kunstenaar langs de Vecht geplaatst. Die kunstwerken bieden een mooi overzicht van de ontwikkelingen in de beeldende kunst gedurende die periode. Vanaf 1998 is een verbinding gemaakt tussen beide kunstverzamelingen met de toevoeging van 15 sculpturen. Zo ontstond Kunstwegen! In 2012 werd de route met ruim 30 kilometer verlengd tot Ohne. Deze uitbreiding met 9 nieuwe kunstwerken was gekoppeld aan het project Raumsichten. In 2016 en 2017 zijn in Zwolle prachtige nieuwe aanwinsten binnengehaald van kunstenaars Ronald Westerhuis (Eva) en Cornelius Rogge (Vier Zieleschepen).

Hiermee is Kunstwegen één van de grootste ‘openluchtmusea’ van Europa, waarvan de meeste kunstwerken 24 uur per dag te bezoeken zijn.

De Stichting Kunstwegen, ondersteund door provincie Overijssel en de Vechtdalgemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg, heeft zich in een Europees samenwerkingsverband verbonden aan het Grafschaft Bentheim en de Stadt Nordhorn. De stichting heeft een beleidsplan geschreven voor 2017-2020, hetgeen opvraagbaar is via info@kunstwegen.nl

Doelstellingen Kunstwegen:

1. Het aanbrengen en in stand houden van kwalitatieve kunst in de openbare ruimte.
2. Het bieden van een podium voor jong aanstormend talent.
3. Het toegankelijk maken van de kunst voor een breed publiek.
4. Het creëren (en versterken) van een grensoverschrijdende, herkenbare Kunstroute langs de Vecht. 
5. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het Vechtdallandschap, van bron tot monding dmv de kunst.
6. Het vormen van een voor Europa unieke en bekende route waarmee Kunstwegen een sterke toeristisch-recreatieve plus levert aan het Vechtdal.