Educatie

Stichting Kunstwegen is continu bezig verbindingen te leggen met de culturele en educatieve sector.

Doelstellingen Kunstwegen:

1. Het aanbrengen en in stand houden van kwalitatieve kunst in de openbare ruimte.
2. Het bieden van een podium voor jong aanstormend talent.
3. Het toegankelijk maken van de kunst voor een breed publiek.
4. Het creëren (en versterken) van een grensoverschrijdende, herkenbare Kunstroute langs de Vecht. 
5. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het Vechtdallandschap, van bron tot monding dmv de kunst.
6. Het vormen van een voor Europa unieke en bekende route waarmee Kunstwegen een sterke toeristisch-recreatieve plus levert aan het Vechtdal.