Stichting Kunstwegen

Stichting Kunstwegen heeft zich in de EWIV, een Europees samenwerkingsverband, verbonden aan de Grafschaft Bentheim en de stad Nordhorn. Gezamenlijk zetten wij ons in voor deze, binnen Europa, unieke kunstroute: KUNSTWEGEN.

Ook werkt de Stichting Kunstwegen samen met de Städtische Galerie in Nordhorn en het beeldenpark Anningahof. Op beide locaties is ook een infopunt voor Kunstwegen ingericht, evenals in het Infocentrum Vechtdal in Gramsbergen

Financien

Het project Kunstwegen wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),  en door de provincie Overijssel, Stadt Nordhorn en Grafschaft Bentheim.