Bas Maters

Bas Maters studeerde van 1966 tot 1971 monumentale vormgeving aan de Academie van Beeldende Kunst en Nijverheid in Arnhem.

Dit was destijds een nieuw vak waarbij monumentale kunst en kunst in de openbare ruimte centraal stond. Dit vormde de basis voor zijn carrière als beeldend kunstenaar en hij is dan ook na zijn opleiding bekend geworden als omgevingskunstenaar. Hij heeft vele projecten in de openbare ruimte tot stand gebracht. Eerder in zijn carrière voornamelijk sculpturen en installaties en later ook op het gebied van stedenbouwkunde, architectuur en landschap.