Tentoonstelling 'Dimensies van de bol' van Dominik Halmer

06-06-2017

Dominik Halmer legt met zijn werk onverwachte verbanden tussen schilderkunst en beeldhouwerij. Het spectrum van Halmers expositie in het "Kunstwegen Paviljoen" omvat zowel schilderkunst als fotografie en beeldhouwkunst, waarbij deze vormen evenwel niet op zichzelf staan, maar op verschillende manieren met elkaar verbonden en op elkaar betrokken zijn.

Het duidelijkst komen deze relaties naar voren in het werk "Gagarin". De titel heeft betrekking op Juri Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Door het ruimteonderzoek, waarop "Gagarin" zich baseert, is de aardbol destijds als besloten levensruimte op revolutionaire wijze in het bewustzijn van de samenleving binnengedrongen. De beide werken "Wort von Gott" en "Skizze von Gott" staan daarentegen met hun hele traditionele gewicht in bewust contrast met de opvallende beeldcomposities die in de verte doen denken aan cartoonachtige silhouetten van gezichten. Zo geeft Dominik Halmer met zijn kunst op een al even intelligente als virtuose wijze uitdrukking aan onze hedendaagse tijd – een tijd waarin de kunst ongerijmdheden en tegenstellingen in deze wereld niet angstig uit de weg wil gaan, maar deze juist ten volle uitleeft en daarmee weer een geheel eigen orde schept.

De tentoonstelling van Dominik Halmer is te zien in het Kunstwegenpaviljoen van Landgoed Anningahof tot 6 augustus 2017.