Chain reaction

De oude stellingmolen aan de oever van de Vecht vormde voor Bonnie Collura het uitgangspunt voor haar sculptuur in Laar.

De twee molenstenen symboliseren voor haar de kringloop van het korenzaadje. Van zaaigoed tot rijp graan met nieuwe zaadkorrels. Tegelijkertijd zijn de molenstenen ook de plaats waar de korrels tot meel vermalen worden. Haar »verhalende« sculptuur laat elementen zien uit de Europese cultuurgeschiedenis, maar ook lokale verwijzingen en beelden uit het dagelijks leven. Het beeld is pas in alle details te bewonderen als men er omheen loopt. In de veelvoud van motieven ontdekt de aandachtige kijker de wortels van de bomen die werden gekapt, opdat de wind beter kon worden benut.
 
Jaartal: 1999